Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Farabi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Farabi (871-950) [Özet] : Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.
Farabi (Tanım 1) ; (t.h.i.) erkek ismi - 870-950 yıllan arasında yaşamış ve aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış türk filozofudur. kendisine muallim-i sani (aristo'dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. eserlerinin İbn-i sina üzerinde büyük tesiri vardır.
Farabi (Tanım 2) ; (mi: 870-950) aristo felsefesinin İslâm âleminde yayılmasına yol açmış bir filozoftur. aristo'dan sonra gelen mânasına, kendisine muallim-i sâni nâmı verilmiştir. eserlerinin İbn-i sina üzerinde büyük te'siri vardır. kanun denilen bir çalgı âletinin mucididir. asıl adı ebu nâsır muhammed'dir.

Farabi Felsefesi


870-950 yılları arasında yaşamış olan islam düşünürü.

sistemi aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, aristoteles´in sistemini plotinos´un görüşleri yardımıyla, islam inancı ile uzlaştırmaya çalisan farabi, tanrı´nın varoluşunu kanıtlarken, aristoteles´in akılyürütme çizgisini takip etmiştir. ona göre, bu dünyadaki nesneler hareket etmekte, değişmektedirler. dünyadaki nesneler hareketlerini bir ilk hareket ettiriciden almak durumundadırlar. bu ilk hareket ettirici ise, tanrı´dır.

farabi, varlık anlayışında, mümkün ya da olumsal varlıklar adını verdiği nesneler ile tanrı arasındaki farklılık ve ayrılığı, mümkün varlıkların tanrı´dan, ilk varlıktan sudur ettiklerini söyleyerek açıklamaya ve temellendirmeye çalisir. farabi´ye göre, ilk varlık, tanrı, varlık taşkını yoluyla evrendeki bütün varlık düzenini ´doğal bir zorunlulukla´ meydana getirir. evren tanrı´nın değerine hiçbir şey katmaz. yetkin bir varlık olan tanrı´nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. tanrı´yla evren arasındaki ilişkiyi, evrenin tanrı´dan sudur, türüm yoluyla ve zorunlulukla çiktigini söyleyerek açıklayan farabi´ye göre, evren aynı zamanda tanrı´nın sonsuz cömertliğinin bir sonucudur. tanrı, farabi´nin sisteminde herşeydir. tanrı seven, sevilen ve sevgidir. o bilen, bilinen ve bilgidir.

tanrı herşey olduğuna ve hiçbir şeye ihtiyaç duymadığına göre, farabi bu noktada, mümkün varlıkların varoluşları için, tanrı´nın yalnızca kendisini konu alan bilme faaliyetine başvurur. buna göre, yaratıklar, tanrı´ya en yakın ´akıllar´ halinde tanrı´dan çikip varlığa gelirler. onun sudur, türüm anlayışına göre, tanrı´nın kendi tözünü bilmesinden birinci akıl doğar; bu aklın tanrı´yı bilmesinden ise, ikinci akıl türer. böylelikle, ortaya sırasıyla 10 akıl çikar; onuncu akıl, etkin akıldır (aklı faal). birinci aklın varlığı, tanrı dolayısıyla zorunlu, ama kendi özünde mümkündür; ilk akıl, kendini bu niteliğiyle bildiği için, onun maddesinden birinci gök katı, formundan da (suretinden de) o gök katının ruhu sudur eder. böylelikle on akıldan her birinin karşilığı olarak bir gök katı türer. madde de tanrı´dan sudur etmiştir. belirsizlik demek olan madde, tanrı´ya en uzak olan varlıktır.

etkin akıl insan ruhunun da nedenidir. insan anlayışında, farabi insanın ruh ve bedenden meydana geldiğini söyler. bedenin yetkinliği ruhtan, ruhun yetkinliği ise akıldan kaynaklanmaktadır. ruhun başlıca görevleri eylem, anlama ve algılamadır. ona göre, bitkisel, hayvani ve insani olmak üzere, üç tür ruh vardır. bitkisel ruhun görevi, bireyin yetişme ve gelişmesi ile soyun sürdürülmesi, hayvansal ruhu görevi iyinin alınıp kötüden uzak durulması, insani ruhun görevi ise güzelin ve yararlının seçilmesidir.

farabi ahlak anlayışında, insanın akıl yoluyla iyi ve kötüyü ayırt edebileceğini savunur. insan için amaç mutluluk, en büyük erdem de bilgeliktir. farabi´ye göre, en yüksek iyi olan mutluluk, etkin akıl ile birleşmek yoluyla gerçekleşir. zira, insan kendisini anlamak için evreni anlamak, evreni anlamak için de evrenin amacını kavramak durumundadır. evrenin esas ve en yüksek amacını anlamak, insan için gerçek mutluluktur. insanın kendisini ve evrenin amacını anlamaya kalkışması ise, bilim ve felsefe yapmakla ilgili bir şeydir. insan aklının en yüksek düzeyde yetkinleşmesi, insan aklını etkin akıl´a yaklaştırır.

etkin akıl insan aklının yönelebileceği en yüksek hedeftir. etkin akıl´a ulaşmak, bu dünyada gerçek, doğru, iyi ve güzeli ortaya çikaran felsefe, bilim ve sanatla uğraşmak yoluyla olur. böylelikle, insan ruhunu temizler, saflaştırır. işte, bu, insan için ölümsüzlükle eşanlamlıdır. bu yol tanrı´ya yöneliş, tanrı´ya varış yoludur. bu ise, insan tadabileceği en yüksek mutluluktur.

farabi´ye göre, etkin akıl´a yönelmek durumunda olan şanslı insanlar filozoflar, bilim adamları, peygamber ya da gerçek yönetici ve sanatçılardır. demek ki, doğrulara ulaşan filozof ve bilim adamı, iyilikler meydana getiren gerçek yönetici, güzellikler yaratan sanatçı, ona göre, birbirlerinden çok farklı olmayan insanlardır. filozof ve bilim adamı gerçeği ve doğruyu, bilimsel yöntemle tanır. yani, o etkin akıl´a kendi yolundan giderek varır. peygamber ve gerçek yönetici gerçeği ve doğruyu, vahiy yoluyla bilir. yani, o da etkin akıl´a kendi yolundan giderek ulaşir. farabi´nin bu düşüncesine göre, bilim, din ve felsefe, birbirlerini ortadan kaldırmak yerine, birbirlerini tamamlayan disiplinlerdir. onlar yalnızca aynı gerçeğe ve doğruya, etkin akıl´a ulaşmanın farklı yollarıdırlar..

Farabi Değişim Programı Nedir


Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi Resimleri

  • 0
    Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

    Bu resime açıklama eklenmemiş.

Farabi Sunumları

Farabi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Farabi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin